Målgruppe

På Solstriben indskrives børn/unge, der har dyb mistillid til voksne på baggrund af oplevelser fra hjemmet. Børnenes opvækst har typisk været præget af utallige svigt og mistrivsel, hvilket har ført til en stærkt truet personlighedsudvikling. De fremtræder grænsesøgende og har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. De har en uregelmæssig udviklingsprofil og har ikke lært at knytte sig til andre i et varigt, dybt og følelsesmæssigt forhold.

Ligeledes indskriver Solstriben børn, som udviser overfladisk og ukritisk tilknytning overfor alle, både kendte som ukendte mennesker, uden at denne adfærd bliver forpligtende for barnet. Børnene har typisk en problematisk relationsforståelse og er ikke i stand til at knytte varige forbindelser, uden pædagogisk støtte.

De indskrevne børn/unge vil typisk udvise asocial adfærd og have stort behov for trygge rammer, professionel pædagogisk tilgang i form af omsorg og relevante metoder.

Solstriben henvender sig derfor til børn/unge med:

-omsorgssvigt
-tilknytningsforstyrrelser
-psykiske vanskeligheder
-sociale problemer
-ringe selvværd og selvtillid

Solstribens målgruppes minimumsalder er fra starten af den skolepligtige alder, altså skal barnet have, som udgangspunkt, et konkret skoletilbud for at kunne indskrives.