Praktiske oplysninger

Kontakt

Vagthavende pædagog tlf: 25 73 93 10

Leder: Bibbi Camilla Johansen tlf.: 22 91 93 10

Adresse: Bonderupvej 75, 4220 Korsør
E-mail: sikkermail@solstriben.eu

CVR.nr.: 30677153

Tilsyn ved Socialtilsyn Øst samt anbringende kommuner

Samarbejdspartnere

Vi har et godt samarbejde med både folke- og specialskoler i området, herunder:

Desuden samarbejdes der med psykologer,

Smiley’er

Solstribens elite-smiley, som er modtaget fra Fødevarestyrelsen, viser at der ingen anmærkninger er ift. stedets fødevarehåndtering  og -hygiejne.

Klik her for at se vores fødevare-smiley

idrætsforeninger, lokale forretninger og erhvervsdrivende.