Praktiske oplysninger

Kontakt

Vagthavende pædagog tlf: 22 54 93 10, tast 1

Leder: Henrik Barenkop Zarp tlf.: 22 54 93 10, tast 2

Administration: Anders Kristian Pradel tlf.: 22 54 93 10, tast 3

Adresse: Bonderupvej 75, 4220 Korsør
E-mail: sikkermail@solstriben.eu

CVR.nr.: 30677153

Tilsyn ved Socialtilsyn Øst samt anbringende kommuner

Samarbejdspartnere

Vi har et godt samarbejde med både folke- og specialskoler i området, herunder:

Desuden samarbejdes der med psykologer,

Smiley’er

Den grønne smiley, som Solstriben har modtaget af Arbejdstilsynet, viser at arbejdsmiljøreglerne overholdes på arbejdspladsen.

Solstribens elite-smiley, som er modtaget fra Fødevarestyrelsen, viser at der ingen anmærkninger er ift. stedets fødevarehåndtering  og -hygiejne.

Arbejdsmiljø-smileyFødevarestyrelsens elite-smiley

Klik her for at se vores arbejdsmiljø-smiley

Klik her for at se vores fødevare-smiley

idrætsforeninger, lokale forretninger og erhvervsdrivende.