You are here:

Samarbejdspartnere

Vi har et godt samarbejde med både folke- og specialskoler i området, herunder:

Desuden samarbejdes der med psykologer.

Smiley’er

Solstribens elite-smiley, som er modtaget fra Fødevarestyrelsen, viser at der ingen anmærkninger er ift. stedets fødevarehåndtering  og -hygiejne.

Klik her for at se vores fødevare-smiley

idrætsforeninger, lokale forretninger og erhvervsdrivende.

Tilsyn ved Socialtilsyn Øst samt anbringende kommuner

 

25 73 93 10

Vagthavende pædagog

21 90 78 61

Leder:

Jimmi David Nielsen