You are here:

En omhyggelig visitation er af afgørende betydning for en vellykket anbringelse på Solstriben. Børnenes udviklingspotentiale og personlige udfordringer bør i videst muligt omfang matche pædagogikken på Solstriben.

De fysiske rammer, aktivitets- og beskæftigelsesmulighederne, de andre børn og ikke mindst de ansattes faglige og menneskelige ressourcer skal medtænkes i visitationsfasen.

Et typisk visitationsforløb vil derfor se sådan ud:

Indledende oplysningsfase

hvor der udveksles generelle oplysninger om barnet/den unge og opholdsstedet og hvor det afklares, om barnet hører til stedets principielle målgruppe. Sagsbehandler og kurator inviteres til at besøge os.

Undersøgelsesfasen

hvor sagsbehandler sender alle relevante papirer til ledelsen, som sætter sig grundigt ind i barnets historie, situation, baggrund for og formål med anbringelsen.
I undersøgelsesfasen vil der også foregå en intern vurdering og diskussion mellem opholdsstedets pædagoger, om hvorvidt barnet matcher stedets pædagogik. I den interne diskussion vurderes det, hvordan Solstribens pædagogik specifikt kan opfylde de behov/mål, der er for barnets anbringelse.

Beslutningsfasen

hvor kommunen giver betalingstilsagn til Solstriben, hvorefter barnet/den unge kommer på besøg sammen med sagsbehandler og eventuelt forældre. Inden den endelige beslutning foretages, skal der foreligge handleplan fra kommunen, herunder klar formulering af formålet med anbringelsen og afklaring af skolegang.

Kontraktfasen

hvor der indgås aftale mellem kommune og opholdssted om det kommende samarbejde (fx: møder, samtaler, undersøgelser, evalueringer, udslusningssamarbejde mm.) og underskrives kontrakt.

Anbringelsesfasen

det forventes at der som udgangspunkt vil blive afholdt behandlings- og statusmøder med den anbringende kommune hvert halve år, pba. en statusrapport udarbejdet af Solstriben. Rapporterne udarbejdes som ud fra ICS-Integrated Children´s System, hvis andet ikke er aftalt med den anbringende kommune.

Tilbudsportalen

Relevante oplysninger i forbindelse indskrivning af barn/ung på Solstriben kan findes på Tilbudsportalens hjemmeside. Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af Socialtilsyn Øst og tilsynsførende myndighed.

Kontakt daglig leder Jimmi David Nielsen